top of page

FUNDACJA

Fundacja Nieco Kultury jest organizacją pozarządową, zrzeszającą młodych twórców skupionych wokół szeroko pojętej kultury. Głównym celem działalności fundacji jest ułatwianie dostępu do kultury. Fundacja Nieco Kultury popularyzuje m.in. teatr, jako formę artystycznej ekspresji oraz działa na rzecz niwelowania barier ekonomicznych w dostępie do teatru, szczególnie w miejscowościach oddalonych od teatrów instytucjonalnych.

Fundacja Nieco Kultury tworzy działania kulturalne poprzez organizację spektakli teatralnych, projekcji filmowych, warsztatów artystycznych i rękodzielniczych, konkursów artystycznych i festiwali promując m.in. młodych artystów poprzez tworzenie im możliwości debiutu artystycznego. Współpracuje z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi tworząc działania artystyczne i kulturalno-oświatowe wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Fundacja ma na celu wspieranie dialogu międzypokoleniowego w szczególności poprzez angażowanie dzieci, młodzieży, oraz seniorów w działania artystyczne. Przyczynia się do wyrównywania szans osób, w tym również ze środowisk wykluczonych, bądź zagrożonych wykluczeniem w dostępie do kultury i sztuki. 

 

Fundacja Nieco Kultury prowadzi także działalność wydawniczą powołując do życia czasopismo "Nieco Kultury" i książki o tematyce kulturalno – oświatowej jako formy upowszechniania kultury. Fundacja prowadzi wyjątkowe programy edukacyjne dla instytucji, domów kultury i szpitali w Polsce, skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Angażuje się również w działalność charytatywną, prowadząc i organizując zbiórki rzeczowe i pieniężne dla potrzebujących.

CZASOPISMO

Tworzymy czasopismo i serwis społeczno - kulturalny www.niecokultury.pl. Wymykamy się szablonom, obok poważnych i zaangażowanych treści, publikujemy informacje bardziej błahe, ale niezmiennie ciekawe. O ludziach i świecie. Informujemy o najciekawszych wydarzeniach kulturalnych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim.

Wolontariat

WOLONTARIAT

Chcesz współtworzyć działania kulturalne w Twojej okolicy i być w centrum wydarzeń? Zostań wolontariuszem w naszym zespole! Fundacja Nieco Kultury nie mogłaby istnieć bez wsparcia i zaangażowania wolontariuszy. Wolontariat jest dla każdego bez względu na wiek! Skupiamy się na pasji i zainteresowaniach naszych wolontariuszy. Dążymy do tego, aby wolontariusze czuli się dobrze oraz mogli rozwijać swoje umiejętności. Naszym wolontariuszom proponujemy szereg możliwości działań wolontariackich, m.in. wsparcie organizacji i obsługi wydarzeń społeczno-kulturalnych, realizacja własnych pomysłów na działania, współpraca ze społecznością lokalną. Z przyjemnością nawiążemy współpracę z wolontariuszami, którzy mają 100 pomysłów na minutę, lubią pomoc i wsparcie dla innych, są uśmiechnięte i pozytywnie nastawione, są dyspozycyjne, chcą współpracować w młodym i szalonym zespole. 

Jesteś zainteresowany/a wolontariatem?

Napisz do nas!

ZARZĄD

Kamil Obara.png
Kamil Obara
prezes zarządu
redaktor naczelny czasopisma "Nieco Kultury"
Dawid Chybalski.png
Dawid Chybalski
członek zarządu
Artur Szmigiel.png
Artur Szmigiel
członek zarządu
O nas
Czasopismo
Zarząd

Wesprzyj Nieco Kultury!


Przekaż darowiznę na cele statutowe na rachunek bankowy:
92 2530 0008 2090 1074 6352 0001

 

bottom of page